Tieto stránky využívajú súbory Cookies. Zotrvaním na stránke súhlasíte s ich použitím. Viac informácií

No product at this time

Všeobecné obchodné podmienky

1. Objednanie tovaru - uzavretie kúpnej zmluvy

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi VABS s.r.o., so sídlom Kvetná 57/1, 90043 Kalinkovo, IČO 36667501 (ďalej ako " predávajúci") a zákazníkom (ďalej ako "kupujúci") pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu.

1.2 Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru kupujúcemu, vzniká až po potvrdení stavu objednávky predávajúcim:

 1. Potvrdená - príprava na odoslanie,
 2. Spracovaná - očakávame platbu na účet (s týmto emailom Vám príde aj č.ú. kam treba sumu uhradiť)

nie odoslaním vyplneného formulára v elektronickej objednávke ( ďalej ako "objednávka" ).

V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:

 • identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, e-mailová adresa, telefóne číslo)
 • špecifikácia objednaného tovaru (t.j. veľkosť, číslo tovaru, počet kusov). Objednávka (uzavretie kúpnej zmluvy) Vám bude potvrdená telefonicky alebo zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu.
 • Vyhradzujeme si právo na zmenu cien na stránke velkimuzi.sk. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maily, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Pre telefonické objednávky platí cena, ktorá je uvedená na stránkach velkimuzi.sk v deň objednania tovaru.
 • Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný
 • Upozorňujeme, že obrázky sú iba ilustračné, preto sa môže stať že farba môže byť trocha odlišná.

2. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

2.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobných doručení tovaru (nevzťahujú sa na osobné odbery v mieste pobočky): V súlade so zákonom č. 108/2000 máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru

2.2. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení (pokladničný doklad). Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho poistený, nie formou dobierky. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

2.3. V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný tovar prevziať a do 15 dní vrátiť kupujúcemu cenu za tovar.

2.4 „Podľa § 10 ods. 3 pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Stiahnuť formulár na Odstúpenie od zmluvy

3. Dodacia lehota a dodanie tovaru

3.1. Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do 3-4 dní od objednania.

3.2. Objedaný tovar Vám bude zaslaný prostredníctvom Kuriér Slovenskej pošty.

3.3. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady na doručenie.

3.4. Predávajúci vystaví k objednanému tovaru pokladničný blok, ktorý zašle kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

4. Spôsob platby:

 1. Formou dobierky prostredníctvom Kuriéra Slovenská pošta. K cene objednávky sa pripočíta 5€ za dopravu. Do Českej republiky je to 300Kč.
 2. Platba prevodom na účet banky:
  Vám bude zaslaný email s číslom bánkového účtu so sumou, ktorú zaplatíte až po Potvrdení objednávky predávajúcim
  Variabilný symbol: číslo objednávky (napr.: 12345)
  Konštantný symbol: 0008
 3. Online platba kartou - prostredníctvom platobnej brány Besteron
 4. Platobnou bránou

5. Zodpovednosť za vady - reklamácie

5.1. Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu.

5.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru spôsobené jeho používaním a nesprávnym ošetrovaním.

5.3. Pokiaľ kupujúci zistí vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

6. Postup reklamácie:

Čo najskôr nás informovať telefonicky: 0903 300 830 alebo e-mailom: velkimuzi@velkimuzi.sk

Poslať tovar späť predávajúcemu na adresu: VABS s.r.o., Kvetná 57/1, 90043 Kalinkovo

Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Stiahnuť reklamačný protokol

7. Osobné údaje

7.1. Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva predávajúci osobné údaje kupujúcich, ktoré mu poskytnú v objednávke. Získané osobné údaje predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle §7 zákona č. 428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvorené v spoločnosti VABS, s.r.o. od dňa vyhlásenia.

2. V závislosti na zmene príslušných právnych noriem, akejkoľvek v obchodnej politike spoločnosti, si spoločnosť VABS, s.r.o., vyhradzuje právo VOP meniť.